El concepte de Medi Ambient està molt present en la nostra societat, però és difícil de definir i engloba molts aspectes socials i naturals del planeta Terra. En aquest article t’explicarem què és això del Medi Ambient i la importància que té per al planeta.

Què és el Medi Ambient

El Medi Ambient és el conjunt d’elements biològics, químics, i físics que existeixen en un espai i temps determinat. Molts autors també inclouen elements artificials, creats per l’home, com poden ser aspectes socials o culturals.

Així doncs dins d’aquesta definició podem distingir dos tipus d’elements clau:

 • Elements biòtics (vius): Conjunt d’elements vius com la fauna o la flora.
 • Elements abiòtics (no vius): Aquí trobaríem des de factors de medi (aigua, aire, llum), fins al substrat que els fa de suport (tipus de roca), fins als factors ambientals com serien la temperatura, la humitat que determinen les característiques fisicoquímiques dels ecosistemes. Molts autors també inclouen aquí elements creats per l’home com la cultura o societat.

El conjunt d’elements, biòtics i abiòtics, s’interrelacionen entre si i formen el sistema mediambiental terrestre, veurem amb més detall quins són aquests elements.

medi ambient

Elements mediambientals

Elements biòtics o biocenosi

La biocenosi o medi biòtic està formada per tots els éssers vius d’un ecosistema. Entre tots els éssers s’estableixen interrelacions, com la relació alimentària, també anomenada relació tròfica.

Elements abiòtics o biòtop

Un biòtop d’un ecosistema engloba tots els elements abiòtics que condicionen la vida dels organismes que viuen al com podrien ser el clima, el tipus de sòl o l’aigua. L’escassetat de precipitacions, les altes temperatures són elements abiòtics que condicionen la vida de les espècies i tenen una enorme importància en el seu procés evolutiu.

El conjunt d’elements que componen un biòtop i la biocenosi, explicada anteriorment, donen lloc als ecosistemes.

Estudi del Medi Ambient

El medi ambient s’encarrega d’estudiar àmbits tan importants com la contaminació ambiental, un dels problemes més importants del nostre planeta avui en dia, de la sostenibilitat o de l’ordenació territorial.

Les ciències ambientals són una disciplina interdisciplinària que té com a objectiu principal buscar la solució als problemes que sorgeixen entre els éssers humans i la natura. A aquestes persones se les coneix com a ambientòlegs o científics ambientals. Entre les principals mesures que duen a terme els ambientòlegs cal destacar:

 • Ordenació territorial
 • Tractament i depuració d’aigües
 • Controls de qualitat de l’aire
 • Avaluacions d’impacte ambiental
 • Gestió d’Espais Naturals Protegits
 • Gestió de residus
 • Educació ambiental
 • Consultor ambiental
 • Auditories ambientals

Principals problemes del Medi Ambient

Podem definir com a problema s’ambienta o contaminació ambiental al conjunt d’elements biològics, químics o físics presents en l’ambient que tenen efectes negatius o nocius sobre els éssers vius (fauna, flora o l’espècie humana).

La contaminació mediambiental és un dels principals problemes a què s’enfronta el nostre planeta. Des de la revolució industrial la forma de vida de l’espècie humana ha anat perjudicant greument els ecosistemes de la planeta. La crema de combustibles fòssils és una de les principals fonts contaminants avui dia, encara que existeixen moltes altres.

contaminació medi ambient

Contaminació natural de l’aire

La contaminació mediambiental pot venir de fonts naturals, les més importants són:

 • Erupcions volcàniques: Emeten a l’atmosfera grans quantitats de sofre, nitrogen i partícules en suspensió.
 • Incendis forestals naturals: Desprenen enormes quantitats de diòxid de carboni, un dels principals gasos d’efecte hivernacle que provoca l’escalfament global.

Contaminació produïda per l’home

La contaminació produïda per l’home ha anat creixent de forma important durant les últimes dècades i cal destacar:

 • Mitjans de transport
 • Incendis forestals provocats
 • Extracció de minerals a cel obert
 • Desforestació dels boscos
 • Processos industrials

Com tenir cura del Medi Ambient

Tenir cura del Medi Ambient és responsabilitat no només de governs i grans corporacions, sinó també de les accions que prenem cada un de nosaltres.

Des dels diferents governs, es duen a terme processos d’ordenació territorial per minimitzar la degradació dels ecosistemes i buscar un equilibri entre les activitats econòmiques i els espais naturals. La creació i gestió de reserves naturals, és una de les principals mesures dutes a terme pels governs de diferents països.

Hi ha instruments legislatius. La Unió Europea ha elaborat una política comunitària relacionada amb el medi ambient, aquesta ha adquirit una importància rellevant entre els països de la unió durant els últims anys.

També hi ha instruments econòmics. Des de subvencions per la instal·lació de plaques solars o per la implantació de tecnologies de baix consum elèctric, fins desgravacions fiscals.

dia del medi ambient

Què puc fer per ajudar al medi ambient?

Des de casa, nosaltres mateixos, podem dur a cap diferents accions per millorar la qualitat de l’entorn, per exemple:

 • Implantar a la llar sistemes eficients d’energia
 • Utilitzar el transport públic sempre que sigui possible
 • Reciclar i classificar les deixalles de la llar
 • Consumir productes de proximitat o ecològics

Dia del Medi Ambient

Cada 5 de juny, des de 1972 quan les Nacions Unides van establir aquesta data, se celebra el dia mundial de l’entorn. L’objectiu d’aquesta data és la de sensibilitzar les persones en la importància d’un bon estat de salut del nostre medi ambient i la de buscar mesures als problemes mediambientals actuals.

Scroll al inicio