Avisos meteorològics activats a Catalunya

A continuació podeu consultar el mapa actualitzat amb els avisos meteorològics actius per Catalunya.

Aquest mapa ha estat elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Els avisos meteorològics són una eina de planificació i advertiment, juntament amb els diferents plans de protecció civil, per establir i organitzar diferents recursos humans i materials en resposta de fenòmens, en aquest cas parlarem de fenòmens estrictament meteorològics, que poden afectar a la població d’un territori.

També l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) estableix el seu propi sistema d’avisos a Catalunya.

Són diferents els organismes que estableixen diversos avisos per fenòmens meteorològics extrems al territori català.

Des d’un àmbit més pròxim, el Servei Meteorològic de Catalunya, estableix un sistema d’avisos de situació de perill (SMP) per les diferents comarques, i per les diferents variables meteorològiques (vent, pluja, neu, calor, fred) que no és igual a totes les comarques seguint uns barems climàtics específics per cadascuna d’elles.

Avisos i situacions meteorològiques de perill a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya estableix diferents llindars, per cadascun dels fenòmens meteorològics, i segons l’àmbit geogràfic on es distribueixi aquest fenomen.

Pel que fa a l’àmbit geogràfic, ens referim al fet que una ventada de 70 km/h a l’Empordà no té la mateixa repercussió que a una zona climàtica molt menys ventada com és l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És així com el Meteocat estableix dos llindars pels avisos, un llindar baix d’avís o un llindar alt d’avís per cadascun dels fenòmens meteorològics.

Finalment la situació de perill es classifica segons un grau de perill, amb una escala de 0 a 6 que s’agrupa en quatre colors, en relació, per una banda entre el llindar a superar i la probabilitat que aquest es produeixi.

Referències:

Scroll al inicio