Els models meteorològics

Els models meteorològics són l’eina imprescindible en què es basen els meteoròlegs per realitzar les seves previsions. Trobem infinitat de models meteorològics, de globals, de regionals que tenen més o menys resolució espacial i temporal.

Que és un model meteorològic?

Un model meteorològic és una representació el més acurada possible de les condicions meteorològiques per un racó del planeta en un moment determinat.

Aquests, es basen en unes condicions meteorològiques actuals les quals processen en complicades equacions matemàtiques per donar-nos una predicció meteorològica.

Com ja sabeu, predir l’estat de l’atmosfera no és fàcil, i d’aquí el marge d’error que avui en dia encara tenen la majoria dels models meteorològics, però gràcies a la millora dels ordinadors els últims anys les previsions han millorat de forma considerable.

Per processar la infinitat de dades que ens proporcionen estacions meteorològiques, radiosondatges o satèl·lits, i fer els càlculs corresponents, necessitem superordinadors, els més potents del món.

ecmwf ordinador
Imatge d’un dels superordinadors del model ECMWF

Tipus de models meteorològics

Dintre de la infinitat de models meteorològics que podem trobar avui en dia, aquests es classifiquen segons en models meteorològics globals o general i models meteorològics mesoescalars.

Models meteorològics globals o generals

Els models meteorològics globals, com el seu nom indica, cobreixen la total superfície de la Terra.

Normalment, aquests models també anomenats generalistes, s’utilitzen per fer previsions a llarg termini (fins a deu dies), prediccions estacionals o fins i tot climàtiques.

Són models que processen una quantitat enorme de dades a escala global, però hem de tenir en compte que la precisió d’aquests és menor a la dels models mesoescalars.

Són diverses les agències i organismes a escala mundial que durant els últims anys han anat desenvolupant models meteorològics globals, aquí en teniu alguns exemples:

Model GFS (Sistema de Pronóstic Global)

Aquest model ha estat desenvolupat pel Centre Nacional de Predicció Ambiental dels Estats Units. És un dels models més valorats i utilitzats dins del món de la meteorologia.

mapa model gfs
Exemple d’una sortida del model GFS que mostra diferents variables meteorològiques a la zona del Carib

Model ECMWF (Centre Europeu de Pronóstics a Mitjà Termini)

Desenvolupat a Europa, és un altre dels models meteorològics globals més reconeguts a tot el món.

Ofereix uns pronòstics a mitjà i llarg termini molt acurats de multitud de variables meteorològiques i en els últims anys ha gaudit de nombroses actualitzacions que li han proporcionat un important nivell de detall.

El Servei Meteorològic Alemany (DWD) també ha desenvolupat el seu propi model, l’ICON, un model que tant ofereix pronòstics globals com mesoescalars o regionals.

Un cas semblant a l’anterior és el model desenvolupat per Météo-France, el model ARPEGE.

Models meteorològics mesoescalars o regionals

Per altra banda, trobem els models meteorològics mesoescalars o regionals.

Els models mesoescalars són models que es desenvolupen a una escala molt més reduïda, una escala regional, i que, per tant, guanyen en precisió.

En són exemple models com el WRF, un model que tant pot oferir una previsió a escala global com una interpretació a escala regional.

Per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya utilitza el model WRF (Weather Research and Forecasting Model) en l’àrea limitada al territori català i obté així una simulació molt acurada de les condicions meteorològiques previstes al nostre territori.

model wrf catalunya
Cobertura geogràfica del model WRF-ARW en els dos dominis utilitzats en la configuració operativa que es mostra a meteo.cat.

Dintre de la categoria de models meteorològics mesoescalars o regionals també trobem el model HARMONIE-AROME posat en funcionament per l’Agència Estatal de Meteorologia l’any 2017.

L’evolució dels models

Com has pogut llegir, els models meteorològics necessiten una infinitat de dades per realitzar les equacions matemàtiques que ens donaran com a resultat els mapes de predicció.

Els ordinadors més potents del món actualment s’utilitzen per interpretar aquestes dades i si aquests ordinadors són cada vegada més potents els resultats de predicció solen ser millors.

Així doncs, l’evolució de la predicció meteorològica ha anat agafada de la mà de l’evolució en el món de la informàtica.

Perquè ens fem una idea, el model ECMWF fa quaranta anys treballava amb una malla d’interpretació de variables superior als 200 km. Amb les últimes actualitzacions la resolució de la malla és de 9 km!

model ecmwf evolució
Evolució de la malla espacial utilitzada pel model ECMWF durant els últims 40 anys

Guia de consulta de models meteorològics

Des de PereMeteo hem elaborat una petita guia de consulta de models meteorològics que podeu trobar a la xarxa.

Accedint a aquesta guia trobareu multitud de pàgines web que ofereixen des de models globals, a regionals, ha contingut específic d’alguna variable fins a models estacionals.

Scroll al inicio