Tornados

Tant els tornados, com els huracans, són fenòmens meteorològics d’extrema violència. Els tornados produeixen els vents més intensos que puguin assolar la Terra, vents que poden superar els 400 km / h.

[toc]

Què són els tornados

Els tornados són petites depressions locals, amb vents girant de forma ciclònica a enormes velocitats. Són un dels fenòmens de la natura més destructius. Consisteixen en un núvol en forma de gegantí embut que s’estén de la base d’una enorme nuvolada, normalment un Cumulonimbus, i arriba fins a terra. Aquest embut adquireix un color negre fosc a causa de l’elevada humitat, la pols i tota la runa que aquest aixeca de la superfície.

Els tornados solen venir acompanyats d’intenses tempestes, abundant aparell elèctric, calamarsa de mida considerable i grans aiguats.

tornado

Com es forma un tornado

El mecanisme de formació d’un tornado és encara força desconegut, fins fa pocs anys la seva formació era gairebé un misteri. La ciència durant les últimes dècades i gràcies a l’avançada tecnologia que posseeix ara la meteorologia, ha pogut anar desxifrant els enigmes que aquest fenomen meteorològic amagava.

Per a la seva formació és essencial que es trobin dos corrents, una freda i una altra de calenta. L’aire calent hauria d’ascendir per sobre de l’aire fred, però estigui queda atrapat en un pla inferior i els dos corrents es mouen paral·leles l’una a l’altra i amb direccions oposades.

En un moment donat, el corrent més fred comença a baixar i la més calenta i humida a ascendir. En aquest moment és quan es comença a formar l’embut característic d’un tornado, un embut giratori.

En formar-se l’embut, l’aire calent troba la via d’escapament per ascendir de forma més clara, i el tornado adquireix cada vegada més força, és quan es produeix l’efecte d’«aspiració» tan destructiu dels tornados. En aquest moment els vents poden arribar als 400 km / h.

Tot i que la majoria de tornados tenen un diàmetre bastant reduït, inferiors als 100 metres, s’han registrat alguns casos de més de 3 km. Un tornado pot desplaçar-se de forma molt ràpida, al voltant de 180 km / h i moltes vegades amb un recorregut molt variable i difícil de predir.

On es formen els tornados

Els tornados solen formar-se en les latituds mitjanes de la Terra, aquelles en què entren en contacte masses d’aire molt fredes i també masses d’aire calentes i humides.

Encara que poden sorgir en qualsevol moment de l’any, és a la primavera i inicis d’estiu quan es reuneixen les millors condicions per a la seva formació. Aquests fenòmens apareixen en molts racons de la planeta, com per exemple a Europa o Austràlia, encara que són especialment recurrents en els Estats Units. De fet, un 75% dels tornados que es produeixen a l’any, es registren en aquest país i especialment en una regió coneguda com a Tornado Alley.

Tornado Alley

Tornado Alley, conegut en castellà com el corredor dels tornados, és la regió dels Estats Units on es registren un major nombre d’aquests petits però destructius ciclons a l’any. Comprèn bona part de les Grans Planes i la major part dels estats de centre i est de país.

Aquesta regió dels Estats Units és afectada durant la primavera i inicis d’estiu per entrades d’aire fred des del sector de les muntanyes rocoses i des del país veí, Canadà. També irrompen masses d’aire molt càlides i humides que arriben des del golf de Mèxic. Aquesta coincidència dóna lloc a potents tempestes en aquest sector que en molts casos donen lloc a la formació de tornados.

Segons dades del Centre Nacional de Predicció de Tempestes de país, entre 1950 i 1997 es van produir en aquest racó de país més de 13.000 tornados, provocant la mort a més de 1.000 persones.

Com es mesura la intensitat dels tornados

La intensitat dels tornados es mesura amb la coneguda escala de Fujita-Pearson. Aquesta escala mesura la intensitat dels tornados d’acord amb la destrucció que aquests ocasions sobre estructures creades per l’home i sobre la vegetació. Va ser elaborada l’any 1971.

Fotos i imatges de tornados

A continuació podeu admirar diferents fotografies de tornados.

tornado