Posar nom a les borrasques

Durant els últims mesos des dels mitjans de comunicació se’ns ha parlat de les borrasques Alex, Barbara o la més intensa i famosa fins al moment d’aquesta temporada, Filomena.

Posar noms a les borrasques no és nou, de fet als Estats Units ho fan des de 1953 i, a Europa, la Universitat de Berlín anomena les borrasques i els anticiclons més importants amb noms des de 1954.

Qui posa els noms a les borrasques?

Tot i que, com ja he explicat al paràgraf anterior, la Universitat de Berlín ja fa anys que anomena tan anticiclons com borrasques. No va ser fins a l’any 2017 que els països de França, Espanya i Portugal van decidir anomenar conjuntament les borrasques més importants i les que previsiblement tindrien més impacte sobre la població en aquest territori del sud-oest d’Europa.

A Europa, també hi ha un conjunt de països que des de fa uns anys també anomenen les borrasques amb més impacte sobre la població, el Regne Unit i Irlanda. De fet, els serveis meteorològics espanyol, francès i portuguès, es van inspirar en aquest sistema de nomenament de borrasques.

Així doncs, el nomenament de les borrasques al sud-oest d’Europa és un treball conjunt entre diferents agències meteorològiques, l’espanyola, la francesa, la portuguesa, i recentment s’hi ha incorporat la belga.

Filomena ha estat la borrasca amb nom més important d’aquesta temporada fins al moment a Espanya. Imatges de la important nevada a Madrid. Font: tiempo.com

Per què es posen noms a les borrasques?

Irlanda i el Regne Unit, que tenen més experiència en el nomenament de borrasques, van observar que amb la identificació d’aquestes amb noms propis, tant masculins com femenins, la gent identificava millor els avisos de temps advers i per tant la comunicació era molt més eficaç.

Seguint aquest estudi les agències de França, Espanya, Portugal i Bèlgica van seguir el mateix procediment.

Quin és el criteri per posar nom a una borrasca?

El criteri per “batejar” a aquestes borrasques difereix lleugerament entre agències meteorològiques. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET):

S’identificaran amb nom aquelles borrasques que portin associats vents forts o molt forts, que seran més intensos com menor sigui el valor mínim de pressió atmosfèrica al centre de la baixa. Les borrasques a les quals se’ls posarà nom, seran aquelles que es profunditzin de tal manera que puguin produir un gran impacte sobre els béns i les persones.

Llista de borrasques 2020-2021 a Europa

Durant aquesta temporada, que s’inicia el mes d’octubre fins al pròxim mes de setembre, ja s’han anomenat 9 borrasques diferents per part d’aquest conjunt de països del sud-oest d’Europa.

Sense cap mena de dubte, i per la seva afectació a la península Ibèrica, Filomena ha estat la més “mediàtica” i la que més afectació sobre la població ha creat fins al moment.

A la imatge següent podeu veure tots els noms previstos per aquesta temporada 2020-2021, a dia d’avui, 23 de gener de 2021, ja ha estat nomenada la borrasca Ignacio.

Llistat dels noms de borrasques proposat per la temporada 2020-2021 pels països del sud-oest d’Europa. Font: AEMET