L’Escala de Mercalli

L’escala de Mercalli serveix per a avaluar la intensitat dels terratrèmols a partir dels danys causats en diferents estructures.

És una escala de 12 punts elaborada pel físic i geòleg italià Giuseppe Mercalli.

És una escala subjectiva d’intensitat, que avalua la percepció humana d’un sisme. Aquesta s’expressa en números romans per a diferenciar-la de l’escala de Richter.

Nivells de l’escala de Mercalli