L’índex Nao. Que és i com afecta el temps de Catalunya?

L’Índex NAO (en anglès North Atlantic Oscillation) ens indica la diferència de pressió atmosfèrica entre les borrasques d’Islàndia i l’anticicló de les Açores. La diferència de pressions entre aquests dos grans agents atmosfèrics ens ajuda a fer previsions a curt i mitjà termini a l’hemisferi nord, i concretament al voltant de l’Atlàntic Nord.

Les diferents fases de l’Índex NAO

  • Fase neutra: En condicions climatològiques «normals» al voltant de l’illa d’Islàndia trobem grans i profundes depressions que provoquen forts vents en aquest sector i que es desplacen seguint la circulació atmosfèrica general de l’hemisferi nord (oest-est). També trobem un important anticicló al voltant de les illes Açores.
  • Fase positiva (NAO+): Aquesta fase ens indica un aprofundiment dels dos agents atmosfèrics i per tant existeix una diferència de pressió més alta entre ells.
  • Fase negativa (NAO-): En aquesta fase els dos agents atmosfèrics perden intensitat i la diferència de pressió atmosfèrica entre ells dos és més petita.

Efectes meteorològics a Europa i Catalunya

Les diferents fases de la NAO provoquen conseqüències diferents en el clima d’Europa i Catalunya que són canviant al llarg de l’any.

Índex NAO positiu

Un índex NAO positiu a l’hivern enforteix els vents de l’oest a l’Atlàntic Nord que produeixen profundes borrasques Atlàntiques que viatges pel nord del continent europeu. Bona part del nord d’Europa té un hivern fred, també a Groenlàndia, Canadà o als Estats Units. Per altra banda al centre i sud d’Europa l’hivern és més suau però també plujós especialment a la costa Atlàntica d’Europa.

En concret a Catalunya un índex NAO positiu a l’hivern ens porta un temps suau amb absència de pluja, ja que els fronts de l’oest arriben molt afeblits al mediterrani un cop han hagut de creuar tota la península Ibèrica.

En canvi a l’estiu un índex NAO positiu pot provocar un temps més fresc i plujós al mediterrani.

Índex NAO negatiu

Un índex NAO negatiu a l’hivern afebleix els vents de l’oest a l’Atlàntic, es debilita la depressió d’Islàndia i també l’anticicló de les Açores. Això ens porta a parlar d’un temps més inestable i canviant al sud d’Europa amb més probabilitat d’episodis de fred i nevades. A l’estiu un índex NAO negatiu ens deixaria un temps més aviat sec a Catalunya i al sud d’Europa.

Esquema de les diferents fases del índex NAO. Font: La Voz de Galicia