Boires a la costa catalana

Quan pensem en boira a Catalunya, pensem moltes vegades en les boires de les comarques interiors, per exemple del Pla de Lleida o també de la Plana de Vic.

A la costa catalana aquest fenomen també sol aparèixer, especialment a la primavera.

Per què es forma boira a la costa?

A la primavera, o també a finals de l’hivern, són freqüents episodis de boira a la costa catalana.

El mar es troba relativament fred en aquesta època de l’any. Aquest és un factor clau per la formació de les boires.

En arribar una massa d’aire relativament càlida i humida, es crea un contrast de temperatures entre aquesta i la superfície del mar.

Sobre el mar es va concentrar una estreta capa humida d’entre 100 i 300 metres d’altitud com a molt, on aquest aire més càlida en contacte amb la frescor del mar, va condensant el vapor d’aigua fins a formar la boira o els núvols baixos.

Aquest procés de formació de boira s’anomena boira d’advecció.

Per la seva aparició també és necessari un temps atmosfèric estable i un règim de vents feble però constant, d’entre 8 i 24 km/h per mantenir aquest flux de vents càlids i humits que afavoriran la condensació.

Vídeo de boira a Barcelona

Al següent vídeo, podeu veure un exemple de boires d’advecció entrant al litoral de la ciutat de Barcelona, com podeu veure aquestes boires redueixen notablement la visibilitat i provoquen una sensació de frescor important en el moment que apareixen.