Cúmuls

Els Cúmuls són un tipus de núvol que es caracteritza per la seva forma voluminosa i esponjosa, amb vores ben definides.

Aquests núvols solen tenir una part superior arrodonida o cúpula i una base plana.

Són comuns en dies assolellats i clars, i solen estar associats amb un clima estable. Sovint, se’ls associa amb el bon temps, però també es poden desenvolupar en tempestes més tard al dia si continua la convecció i la humitat augmenta.

cúmuls

Principals característiques

Són un tipus de núvol que presenta diverses característiques distintives que els diferencien d’altres tipus de núvols:

 • Forma esponjosa i voluminosa: Els cúmuls tenen una forma arrodonida, voluminosa i esponjosa, amb vores ben definides i una part superior sovint amb una cúpula.
 • Base plana: Tot i tenir una part superior voluminosa, la base dels cúmuls sol ser plana i horitzontal.
 • Altitud variable: Els cúmuls es poden trobar a altituds variables a l’atmosfera, depenent de les condicions locals i del clima. Poden formar-se a altituds relativament baixes, però també es poden elevar a altituds considerables.
 • Color blanc o gris clar: Els cúmuls solen tenir un color blanc brillant o gris clar. Això és degut a la dispersió i reflexió de la llum solar per les petites gotes d’aigua o cristalls de gel al núvol.
 • Desenvolupament durant el dia: Els cúmuls tendeixen a desenvolupar-se durant el dia a mesura que l’aire calent s’eleva i es refreda, permetent que la humitat es condensi en forma de núvols.
 • Associats amb el bon temps: Els cúmuls, especialment quan són petits i aïllats, solen estar associats amb el bon temps. No obstant això, poden evolucionar cap a núvols de tempesta si continua la convecció i augmenta la humitat a l’atmosfera.
 • Convecció vertical: La formació de cúmuls està associada amb la convecció vertical de l’aire calent. A mesura que l’aire s’eleva, es refreda i el vapor d’aigua a l’aire es condensa per formar el núvol.
 • Creixement i dissipació ràpids: Els cúmuls poden créixer ràpidament a causa de la contínua ascensió de l’aire calent. De la mateixa manera, es poden dissipar o desaparèixer ràpidament si les condicions canvien i ja no es dóna la convecció necessària per mantenir el núvol.

Aquestes característiques ajuden a identificar i distingir els cúmuls d’altres tipus de núvols a l’atmosfera.

cumuls

Com es formen?

Els cúmuls són un tipus de núvol que es forma degut a l’ascens vertical de l’aire càlid i humit.

La formació de cúmuls segueix un procés general que implica la convecció i la condensació del vapor d’aigua a l’atmosfera.

 • Escalfament del terra: La radiació solar escalfa la superfície terrestre, especialment en àrees amb sòls foscos que absorbeixen més calor. Això escalfa l’aire proper a terra, fent-ho menys dens i més propens a pujar.
 • Ascens de l’aire càlid i humit: L’aire calent i humit, en ser menys dens, s’eleva des de la superfície. Aquest ascens pot ser causat per diverses raons, com ara la diferència de temperatura entre el terra i l’atmosfera superior, la convergència de vents, o el xoc de masses d’aire.
 • Refredament adiabàtic: A mesura que l’aire s’eleva, s’expandeix i es refreda a causa de la disminució de la pressió atmosfèrica. Aquest procés de refredament adiabàtic fa que el vapor d’aigua a l’aire es condensi en petites gotes d’aigua al voltant de nuclis de condensació, com ara partícules de pols o aerosols.
 • Formació de núvols: Quan la humitat a l’aire arriba a un nivell de saturació, es formen gotes d’aigua que s’agrupen per formar un núvol visible, que és el cúmul.
 • Desenvolupament de cúmuls: A mesura que més aire càlid i humit s’eleva i es condensa, els cúmuls continuen creixent en mida i alçada, convertint-se en núvols més desenvolupats i voluminosos.

És important tenir en compte que els detalls exactes de la formació de cúmuls poden variar depenent de diversos factors, com ara la geografia, la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica de la regió específica.

Scroll al inicio