cambio climático

Canvi Climàtic

El canvi climàtic és el repte mediambiental més important a què s’enfronta la nostra societat avui dia.

[toc]

Definició de Canvi Climàtic

L’Organització Meteorològica Mundial defineix el canvi climàtic com la variació global del clima de la Terra, variació causada principalment per l’acció de l’home.

Que és el Canvi Climàtic

S’entén com un canvi en el clima relacionat directament o indirectament amb les accions de l’home sobre la Terra i que se suma a la variabilitat climàtica natural observada durant períodes de temps comparables.

Diferència entre Canvi Climàtic i Escalfament Global

Aquests dos conceptes es troben estretament relacionats entre si però cal definir-los de la manera correcta, ja que moltes vegades, de forma errònia, s’utilitzen com a sinònims. L’escalfament global és una conseqüència directa del canvi climàtic. L’augment de la temperatura global es deu a l’augment de partícules de gasos d’efecte hivernacle sobre l’atmosfera, que provoquen aquesta pujada de temperatures global que de manera natural no es produiria.

La Terra, de forma natural, experimenta canvis en el clima, amb refredaments i períodes càlids que tenen lloc de forma regular però en períodes de temps molt més llargs que el que s’està experimentant durant les últimes dècades.

Principals causes

Existeix entre la comunitat científica un gran consens a assenyalar a l’espècie humana com a principal causant del canvi climàtic actual. Aquestes són les principals causes del canvi climàtic actual:

  • Combustió de combustibles fòssils: La producció d’electricitat o el transport generen una gran quantitat de diòxid de carboni (CO₂)
  • Desforestació: La tala massiva d’arbres, com el de la selva amazònica, també allibera a l’atmosfera grans concertacions de diòxid de carboni.
  • L’agricultura i ramaderia extensiva: Alliberen una gran part del metà (CH4)

Totes aquestes activitats augmenten la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, però, què és l’efecte hivernacle?

Efecte hivernacle

L’efecte hivernacle és un procés natural que permet a la Terra mantenir una temperatura constant i que permet la vida de les espècies en ella. En l’atmosfera terrestre hi ha una sèrie de gasos (anomenats gasos d’efecte hivernacle) que mantenen la temperatura retenint la calor que ens arriba des del Sol. Sense aquests gasos, la temperatura mitjana de la Terra estaria al voltant de 18 graus sota zero de mitjana.

El problema és que arran de les activitats humanes ja comentades anteriorment, s’augmenta de forma dràstica la concentració d’aquests gasos a l’atmosfera i es reté molta més calor, provocant el ja citat escalfament global del nostre planeta.

Conseqüències

El canvi climàtic tindrà, i ja té, conseqüències dramàtiques en molts racons de món i posarà en joc la vida de moltes espècies de flora i fauna de la Terra, inclosa l’espècie humana.

Actualment ja són notables alguns dels efectes d’aquest canvi en el clima:

  • Canvi en els ecosistemes: La variació dels entorns naturals provoqués moviments massius d’espècies, malalties i la mort de moltes d’elles.
  • El desglaç dels pols: És un dels més evidents. La calor aquesta fonent els pols el que provoca un augment del nivell dels oceans i amenaça de submergir grans franges costaneres habitades del voltant del món.
  • Acidificació dels oceans: L’absorció de grans quantitats de CO₂ en els oceans provocarà la mort de moltes espècies de peixos, algues o corals.
  • Fenòmens meteorològics extrems: Hi ha estudis que demostren ja l’augment d’extrems meteorològics al voltant del món, conseqüència directa de l’escalfament global.

Imatges dels efectes del canvi climàtic

hielo
La capa de gel de Groenlàndia s’està perdent al voltant de 287 gigatones de gel per any. Font: NG
glaciares
Pèrdua de glaceres. A Espanya ja s’han perdut més del 80% de les glaceres pirinenques. Font: NG
Tuvalu podria desaparèixer per la pujada del nivell del mar durant els propers 50 anys. Font: NG